SERVICE


Til servicering af eksisterende anlæg samt udførelse af større og små opgaver for erhvervslivet og private indenfor VVS-installationer, køle- og ventilationsanlæg står vores dygtige og erfarne serviceteam klar til at løse enhver opgave.

  

Serviceteamet hos Ib Andersen VVS er under stadig udvikling og udgør en voksende del af vores forretning.

  

Ventilationsanlæg -  Er, uanset en forrygende udvikling på energisiden de seneste år, stadig en af de mest energiforbrugende installationer i vore bygninger. Udledt heraf er det naturligt og meget vigtigt for driftsomkostningerne at anlæggene hele tiden er trimmet og fungerer efter hensigten. Automatikfunktionerne skal afprøves 1:1. Filtrene skal være rene for mest muligt luft gennem anlægget, varme og køleregulering skal fungere, så der ikke, f.eks. utilsigtet køles om vinteren eller opvarmes om sommeren. Det er vigtigt at slidtage på de mekaniske dele og at tæringer på ramme og flader løbende afhjælpes. Rettidig omhu forlænger anlæggets levetid med mange år.

  

VAV Spjæld og zoner - I sammenhæng med løbende energiforbedringer, bliver der også udviklet på at kunne ventilere i rum og opholdszoner efter behov, ud fra forskellige ønsker. Vi servicerer og optimerer på alle typer af VAV- og zonereguleringer.

  

Brandspjæld - Brandnorm og DBI bekendtgørelser – Gør at det i dag er lovpligtigt at få efterset sine mekaniske brandspjæld én gang om året – en opgave vi efterhånden er specialister i.

 

 Køleanlæg -  Alle køleanlæg, store som små skal lovpligtigt efterses 1 gang om året. – Vi er som firma certificeret, og har teknikere der er uddannet kølemontører.

 

 VVS anlæg – Vi servicerer alle former for varme og varmtvandsinstallationer – VVS-installationer bliver til stadighed mere og mere tekniske og fyldt med elektrisk reguleringsudstyr. Udstyret skal trimmes og kontrolleres for at fungere optimalt. Vi har teknikere der er uddannet på dette område.

  

Slangevindere – Der er lovkrav om årlige eftersyn af alle monterede slangevinder. Naturligvis for at sikre at slangevinderen er intakt, og kan bruges hvis det Uheldigvis skulle blive nødvendigt.  Også denne opgave kan vi hjælpe med.

 

 

Prøv os af – Fortæl os dine ønsker til service og vi kommer med et forslag til aftale.