MILJØPOLITIK


Vi vil tage aktivt hensyn til miljøet
 Det er vor holdning, at etablering og drift af bygninger og anlæg skal tilgodese miljøet samtidig med, at de byggetekniske installationer lever op til de stillede tekniske krav og er økonomisk gennemførlige på markedets vilkår. Vi vil arbejde aktivt for at udbrede renere teknologi.


Vi vil medvirke til at beskytte det lokale samfundsmiljø
 Vi vil minimere kørsel med materialer og kørsel efter enkelte ting, ved et omhyggeligt og sikkert forberedende arbejde. Det giver et reduceret dieselforbrug, reduceret trafik i byen - og en reduceret regning til kunden.


Vi vil påvirke vore kunder til et bedre miljø
 ... gennem valg af varer og løsninger. Det er kunden (bygherren), der bestemmer, hvilke byggematerialer der skal bruges. I de byggesager (herunder specielt service- og vedligeholdelsesopgaver), hvor vi bliver taget med på råd, vil miljømæssige hensyn indgå i vor anbefaling af materialevalg. Vor største påvirkning er den miljømæssige holdning, vi vil formidle til kunderne, da dette vil få stor indflydelse på kundernes forbrug af vand, varme og el.


Vi vil engagere vore medarbejdere i miljøarbejdet
 Ledelse og medarbejdere vil tilstræbe at udvise størst mulig miljø-hensyn i vore handlinger, dog relateret til økonomi og almindelig sund fornuft.


Vi vil samarbejde
 ... med kunder, leverandører, myndigheder og andre organisationer for at skabe et bedre miljø.


Vi vil fjerne affald
 ... på forsvarlig vis, fremme genanvendelse, og øge genbrugsandelen. Vi vil sikre en korrekt håndtering af farligt affald og transporten heraf i forbindelse med arbejdet.


Vi vil sikre en positiv miljøudvikling
 ... og løbende forbedre vor indsats. Vi vil selvfølgelig overholde alle myndighedskravene.